Cursus wet natuurbescherming


Het werken in gebieden met beschermde flora en fauna is gebonden aan strikte regels. De Wet natuurbescherming die van toepassing is zorgt voor de bescherming van soorten en (natuur)gebieden. Werkzaamheden worden hierdoor vaak via een goedgekeurde gedragscode uitgevoerd. Deze gedragscodes vragen vaak aan werknemers gecertificeerd te zijn.

De cursus Wet natuurbescherming richt zich op het werken met deze gedragscodes. Het geeft op drie niveau's kennis over het werken met beschermde flora en fauna. 

Welk niveau moet ik volgen?


De cursussen Wet natuurbescherming zijn onderverdeeld in drie niveau's. Het eerste niveau is gericht op uitvoerende medewerkers, niveau 2 op voormannen/opzichters die o.a. belast zijn met de werkinstructies. Het laatste niveau is gericht op de werkvoorbereiders die een Plan van aanpak of ecologisch werkprotocol maken.

Flora en fauna


De cursus Wet natuurbescherming werd voorheen aangeduid als cursus flora en fauna. De naamwijziging heeft te maken met het samenvoegen van o.a. de Flora- en faunawet naar de Wet natuurbescherming.

Cursussen in deze categorie


Herhaling Wet natuurbescherming (niveau 1)
Herhaling Wet natuurbescherming (niveau 2)
Herhaling Wet natuurbescherming (niveau 3)
Wet natuurbescherming (niveau 1)
Wet natuurbescherming (niveau 2)
Wet natuurbescherming (niveau 3)

Relevante kennisbankartikelen


Welk flora en fauna certificaat moet ik hebben?

Wanneer moet ik werken met een gedragscode flora en fauna?

Copyright Terra Trainingen 2024