Cursus motorkettingzaag


In de groenvoorziening is één van de meest gebruikte apparaten de motorkettingzaag. Bij het afkorten van takken en het vellen en verwijderen van bomen is de kettingzaag onmisbaar. Maar juist de gewoonte van het hanteren kan leiden tot nonchalant gebruik. Een moment van onoplettendheid kan levensbedreigend zijn. 

De Arbowet beschrijft dan ook dat medewerkers die met de motorkettingzaag werken regelmatig moeten worden geïnstrueerd op de gevaren en het gebruik. Terra trainingen verzorgt cursussen voor zowel nieuwe medewerkers als mensen die ervaring hebben met motorkettingzaag. De cursus kettingzaag verzorgen we op locaties van Staatsbosbeheer. De praktijk van de training wordt hierdoor ook echt in een reële situatie gegeven en sluit perfect aan bij uw werkzaamheden.

Cursussen in deze categorie


Basiscursus motorkettingzaag
Herhalingscursus motorkettingzaag

Copyright Terra Trainingen 2021