Menu


Nederlands voor anderstaligen

Loopt u er regelmatig tegenaan dat de communicatie tussen u en uw medewerkers moeizaam verloopt door een taalbarrière? Instructies worden niet goed begrepen of een opdracht wordt verkeerd uitgevoerd. Vaak is de taalvaardigheid het probleem. Wij bieden hierom een volledig nieuw traject Nederlands aan waarbij UW werkplek centraal staat. Het is mogelijk dat er wordt gewerkt met tweetalige docenten (Pools, Arabisch, etc.) die de deelnemers stap voor stap introduceren in de Nederlandse taal.

 

 

 

Cursus informatie:

Duur: 20 dagdelen
Prijs: € 1500.00 excl. BTW

Inclusief:
Exclusief:


Startdata

Het spreekt voor zich dat het algemene doel van de training het verbeteren van de Nederlandse taal is bij anderstaligen. Uiteraard kan dit op verschillende punten (lezen, schrijven, spreken, grammatica). Om de training praktisch te houden voor op de werkvloer, ligt de aandacht voornamelijk op het spreken van de Nederlandse taal. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan de grote hoeveelheid regeltjes die onze taal kent om te zorgen voor een juiste zinsopbouw.

De doelgroep voor Nederlands is zeer uitgebreid en niet sectorspecifiek. Tijdens de training wordt eraan gewerkt om de deelnemers naar het referentiekader 2F te brengen. Dit is een landelijk erkend referentieniveau en staat gelijk aan mbo (niveau 1-3). Werknemers die nog niet voldoen aan dit niveau kunnen deelnemen aan de training.

 

Uiteraard is het mogelijk om  de training ook op locatie te verzorgen. Het is hierbij mogelijk om het startniveau van de deelnemers te bepalen aan de hand van een niveautoets. Per deelnemer kan dan een individueel plan opgesteld worden met welke leerdoelen de training doorlopen wordt.

Er zijn momenteel geen trainingen ingepland
Neemt u contact op voor meer informatie wanneer de training weer wordt ingepland via de open inschrijvingen of wat de mogelijkheden zijn voor u op locatie.


Elke deelnemer ontvangt na het afronden van de training een persoonsgebonden certificaat. Het certificaat wordt uitgegeven als erkenning dat de benodigde training door de deelnemer afgerond is en bevat het referentieniveau van de deelnemer. Het certificaat zal hierdoor ook geen geldigheidstermijn bevatten, aangezien deze niet behoort tot arbeidsgerelateerde trainingen.

De opbouw van de cursus Nederlands is per bijeenkomst zeer verschillend. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van interactieve lesmethodes om het spreken van de deelnemers te bevorderen. Aangezien de lesstof voor de deelnemers vaak nieuw is, worden de dagdelen niet aangeboden in 3 klokuren. Ieder dagdeel dat door de deelnemer wordt gevolgd omvat maximaal 1 à 1,5 uur. 

Gerelateerde cursussen