Menu


Hercertificering wet natuurbescherming - niveau 1

Het is voor de certificering Wet natuurbescherming mogelijk om via één bijeenkomst uw certificaat te verlengen. Het verlengen van uw certificaat is mogelijk voor de wet natuurbescherming, maar ook voor de oudere certificaten Flora- en faunawet. U wordt tijdens de bijeenkomst bijgeschoold over de laatste ontwikkelingen rondom de gedragscode en wetgeving. 

 

Online verlengen?

Het is mogelijk om uw certificaat Wet natuurbescherming (of Flora- en faunawet) te verlengen via de computer. U kunt de trainig thuis doorlopen wanneer u dat wil. Laat ons u uitleggen hoe dit werkt.

 

>> Meer informatie

 

Cursus informatie:

Duur: 1 dagdeel
Prijs: € 89.00 excl. BTW

Inclusief: Certificering WNB
Exclusief:


Startdata

De hercertificering voor de wet natuurbescherming richt zich op het bijscholen van ontwikkelingen rondom de gedragscode en wetgeving. Iedere gedragscode wordt afgegeven voor een periode van 5 jaar, waarna deze weer door het ministerie goedgekeurd moet worden. Deze goedkeuring gaat vaak gepaard met verschillende aanpassingen door gewijzigde wet- en regelgeving.

 

Tijdens de hercertificering wordt extra aandacht besteed aan het vervallen van de Flora- en faunawet en de introductie van de wet natuurbescherming. Welke invloed dit heeft op uw werkzaamheden, wat u wel/niet mag doen en hoe de verantwoordelijkheden liggen. Allemaal vragen die beantwoord zullen worden in de bijeenkomst.

De hercertificering is toegankelijk voor deelnemers met een erkende certificering op uitvoerend niveau (1). Certificeringen die binnen het Examenhuis als erkend worden gezien zijn:

 

  • Vereniging Stadswerk
  • AOC Keurmerk
  • Het examenhuis

 

Er wordt aan deelnemers gevraagd om vooraf/tijdens de bijeenkomst het certificaat van de certificerende instantie (kopie) mee te nemen. Deelnemer maakt hiermee aantoonbaar het basiscertificaat te hebben behaald. Certificaten worden steekproefsgewijs op echtheid gecontroleerd bij de betreffende instantie.

Datum Locatie Tijd Kosten Inschrijven
06-05-2019

Data:

Hazerswoude-Rijndijk

06-05-2019

13:00-16:00 € 89.00 Inschrijven

Deelnemers worden gecertificeerd via het Examenhuis om de onafhankelijke kwaliteitsborging te garanderen. Het certificaat wat behaald wordt heeft een geldigheid van 3 jaar. Belangrijk: deelnemer dient aantoonbaar te maken in bezit te zijn van een basiscertificaat. Erkende certificeringen zijn hierbij:

 

  • Vereniging Stadswerk
  • AOC Keurmerk
  • Het Examenhuis

 

Deelnemers krijgen na het behalen van de certificering een uniek persoonsgebonden certificeringsnummer toegekend. Op de website van het Examenhuis is via dit nummer, in combinatie met de geboortedatum van de deelnemer, de certificering te controleren. 

Gedragscodes die worden goedgekeurd door het ministerie, worden afgegeven voor een periode van 5 jaar. Om te zorgen dat certificaathouders op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom de gedragscode en wetgeving dient men bijscholing te volgen. Deze bijscholing bestaat uit één dagdeel van 3 klokuren. Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over o.a.:

 

  • Wet natuurbescherming
  • Vernieuwde gedragscode
  • Verdeling van verantwoordelijkheden
  • Praktijkervaringen

Gerelateerde cursussen