Menu


Veilig werken langs de weg

Het zal u niet verbazen dat het werken langs de weg grote risico's met zich meebrengt. Auto's die zich niet aan snelheidsbeperkingen houden, afzettingen die niet juist geplaatst zijn of agressieve automobilisten kunnen allemaal gezien worden als risico. Werknemers dienen daarom op de hoogte te zijn van alle veiligheidseisen om op een verantwoorde manier langs de weg te werken.

 

Medewerkers die actief zijn op de openbare weg lopen het risico dat zij door het verkeerd plaatsen van afzettingen, onzorgvuldig werken e.d. de weggebruiker óf zichzelf in gevaar brengen. Tijdens de training 'Veilig werken langs de weg' leert de deelnemer hoe deze risico's te voorkomen. De training behandelt de CROW-richtlijnen m.b.t. verkeersbegeleidende maatregelen. Op praktische wijze leert de medewerker zich bewust te zijn van zijn of haar rol bij het werken langs de openbare weg.

 

Cursus informatie:

Duur: 2 dagdelen
Prijs: € 195.00 excl. BTW

Inclusief:
Exclusief:


Startdata

Deelnemers dienen na de training in staat te zijn om bewuster langs de weg werkzaamheden uit te voeren. De kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn worden allemaal behandeld tijdens de training. Hierbij is er veel aandacht voor het opzetten van een juiste wegafzetting (conform CROW-richtlijnen). De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld:

 

  • Wet- en regelgeving
  • Omgaan met tijdelijke verkeersmaatregelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Plaatsingsplannen
  • Verwijderingplannen
  • Onderhoud en opslag materiaal

De training 'Veilig werken langs de weg' is speciaal bedoeld voor werknemers die de taak hebben om wegafzettingen op- en af te breken. Hierbij houden we de CROW-richtlijnen aan, waardoor de afzettingen beperkt blijven tot binnen de bebouwde kom.

 

Mocht er binnen uw organisatie niet gewerkt worden met volledige afzettingen is het ook mogelijk om een verkorte training te volgen. De aandacht ligt hier dan voornamelijk op de veiligheid rondom de weg, waarvoor geen afzettingen gebruikt worden. Deze opleidingsvariant wordt alleen aangeboden voor volledige groepen en neemt 4 uur in beslag. Interesse? Neem hiervoor contact op met ons kantoor.

Datum Locatie Tijd Kosten Inschrijven
06-03-2019

Data:

Hazerswoude-Rijndijk

06-03-2019 - 06-03-2019

09:00-15:30 € 205.00 incl. lunch Inschrijven

Deelnemers ontvangen na het goed afronden van de training Veilig werken langs de weg, een persoonsgebonden certificaat. Dit certificaat kent een geldigheidsduur van 5 jaar, waarna het advies is om deze weer te verlengen. Gedurende de geldigheidsduur van het certificaat garandeert Terra trainingen het kennis- en vaardigheidsniveau van de deelnemer en voldoet u aan eventuele wettelijke verplichtingen.

 

Naast het verstrekken van het certificaat aan de deelnemer zullen de cursusgegevens gedurende een periode van 10 jaar worden bewaard. Dit maakt het mogelijk om bij verlies van certificaat en/of discussie over de scholingsverplichting bewijsstukken aan u te overhandigen.

De training wordt aangeboden in één lesdag waarbij, in tegenstelling tot veel andere cursussen, direct gestart wordt met de praktijk. Aan de deelnemers wordt gevraagd om direct aan het begin van de lesdag een afzetting neer te zetten, zodat beoordeeld kan worden wat hier goed/niet goed gaat. Na de afzetting te hebben verwijderd zullen de bevindingen, samen met de theorie, toegelicht worden. Deelnemers sluiten de training tot slot af door dezelfde afzetting nogmaals te plaatsen.

Gerelateerde cursussen

Deelnemer waarderingen

9.8

Terra trainingen is voor onze grote organisatie de trainer waar wij altijd terecht kunnen met onze opleidingsvragen hoe moeilijk en lastig ook. Onze organisatie vraagt veel maatwerk in trainingen en dat is juist waar Terra trainingen zo goed in is...

WNK Bedrijven,Alkmaar