Menu


Spuitlicentie verlengen

Binnen 5 jaar na afgifte van een spuitlicentie dient men minimaal vier verlengingsbijeenkomsten voor de spuitlicentie te volgen. Het volgen van deze verlengingsbijeenkomsten zorgt ervoor dat u als licentiehouder op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en voldoende punten behaalt om uw spuitpas te verlengen. De verlenging van de spuitlicentie staat onder toezicht van Bureau Erkenningen en nemen minimaal 3 uur in beslag.

 

Let op!

Met de spuitlicentie Adviseren heeft het geen zin deze verlengingsbijeenkomsten te volgen en kunt u niet worden afgemeld! U dient bijeenkomsten te volgen die vallen onder adviseren.

 

Online verlengen?

Het is mogelijk om uw spuitlicentie te verlengen via de computer. U kunt de bijeenkomst thuis doorlopen wanneer u dat wil. De bijeenkomsten voldoen aan alle richtlijnen die gesteld worden aan de verlengingsbijeenkomsten.

 

>> Meer informatie

 

Hoe werkt het?

X

De verlenging voor de spuitlicentie is bedoeld om de blijven voldoen aan uw nascholingsverplichting voor de spuitlicentie. Afhankelijk van de spuitlicentie die u heeft dient u minimaal een aantal bijeenkomsten te volgen. Een overzicht van de bijeenkomsten die u moet volgen vindt u in onderstaand schema. Elke bijeenkomst valt onder een bepaalde categorie. Hiervoor worden de volgende afkortingen gebruikt:

 

VT = Veiligheid & techniek
T = Teelt
TO = Transport & opslag

De verlengingsbijeenkomsten voor de spuitlicentie zijn voor iedereen toegankelijk. Uiteraard kunnen er alleen punten worden toegekend aan deelnemers die in het bezit zijn van een spuitlicentie. De bijeenkomsten zijn onderverdeeld in een aantal categorieën (zie 'doel van de training'). Licentiehouders dienen, afhankelijk van het niveau, minimaal te voldoen aan de bijeenkomsten per categorie. De overige bijeenkomsten kunnen naar eigen keuze worden ingevuld.

 

Voorbeeld
U heeft een spuitlicentie uitvoeren en dient nog vier bijeenkomsten te volgen. Er moet dan minimaal één bijeenkomst worden gevolgd onder de categorie 'Veiligheid en Techniek (VT)' en voor de andere bijeenkomsten is het aan de licentiehouder. Zo is het toegestaan om vier bijeenkomsten te volgen onder dezelfde categorie.

Datum Locatie Tijd Kosten Inschrijven
09-12-2019

Thema:

De Lier

De informatie van uw klant als adviseur duidelijk krijgen (adviseren, hbo-niveau)

09:00-12:00 € 99.95 Inschrijven
12-12-2019

Thema:

Regio Heerenveen

Emissiebeperking naar oppervlaktewater (Veiligheid en techniek)

15:00-18:00 € 67.50 Inschrijven
12-12-2019

Thema:

Regio Heerenveen

Onkruidbestrijding in grasvelden, openbaar groen en verharding (teelt)

19:00-22:00 € 67.50 Inschrijven
13-12-2019

Thema:

De Lier

Verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen (Veiligheid en Techniek)

13:00-16:00 € 67.50 Inschrijven
Bekijk alle dataDeelnemers ontvangen na afloop van de verlengingsbijeenkomst voor de spuitlicentie geen certificaat. De aanwezigheid wordt door ons afgemeld bij Bureau Erkenningen op basis van licentienummer en geboortedatum. Deelnemer kan zijn studievorderingen op de website van Bureau Erkenningen bijhouden en informatie opvragen over de nog te volgen bijeenkomsten.

 

Zodra de licentiehouder heeft voldaan aan zijn nascholingsverplichting wordt er, een aantal weken voordat de spuitpas verloopt, automatisch een nieuwe spuitpas toegestuurd.

De verlengingsbijeenkomsten voor de spuitlicentie dienen minimaal 3 klokuren in beslag te nemen, waarna een studiepunt toegekend kan worden. De opbouw van de bijeenkomsten zijn zeer divers en afhankelijk van het thema dat behandeld wordt. Deelnemers hebben altijd de mogelijkheid om een bijeenkomst te volgen die binnen hun werkgebied ligt en daarmee relevant is voor de dagelijkse praktijk.

Gerelateerde cursussen

Deelnemer waarderingen

8.4

Cursus wordt op een leuke, vlotte manier gepresenteerd waarbij de overdracht van kennis op een begrijpelijke wijze plaatsvindt.

Jan,Geervliet