Menu

Cursus bedrijfshulpverlening

Jaarlijks vinden er in Nederland meer dan 200.000 arbeidsongevallen plaats met in zo’n 100 gevallen een fatale afloop. Goed getrainde bedrijfshulpverleners (BHV’ers) kunnen het verschil maken! Bedrijfshulpverlening (BHV) is verplicht voor bedrijven met één of meerdere werknemers. Daaronder vallen ook uitzend- en vakantiekrachten. Heeft u een eenmanszaak, maar komen er wel af en toe mensen over de vloer? Ook dan moet BHV geregeld zijn. 

De BHV-verplichting is omschreven in de Arbowet. In deze wet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op gebied van BHV. Iedere werkgever is namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid en arbeidsomstandigheden en dient goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. De taak van BHV’ers is de regie nemen wanneer zich in het bedrijf een calamiteit voordoet. De directeur/eigenaar mag ook als BHV’er optreden. Het is echter wel van belang dat er altijd iemand binnen het bedrijf aanwezig is om de BHV-taken over te nemen.

Selecteer cursus variant