Icoon Spuitlicentie verlengen

Spuitlicentie verlengen


Binnen 5 jaar na afgifte van een spuitlicentie dient men minimaal vier verlengingsbijeenkomsten voor de spuitlicentie te volgen. Het volgen van deze verlengingsbijeenkomsten zorgt ervoor dat u als licentiehouder op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en voldoende punten behaalt om uw spuitpas te verlengen. 

De bijeenkomsten klassikaal of online doorlopen worden en nemen minimaal 3 uur in beslag.

Hoe wilt u de training volgen?

Cursusinformatie


Duur: 1 dagdeel


Doelgroep:

Personen die in het bezit zijn van een spuitlicentie uitvoeren of bedrijfsvoeren.


Certificering


Bij het voldoen aan de nascholing van uw spuitlicentie ontvangt u van Bureau erkenningen een nieuwe spuitpas.

Data & locatiesStart: 21-02-2020
Tijd: 14:00 - 17:00
Aalsmeer
€ 67,50
Thema: Eikenprocessierups? Wat nu? (Teelt)

Start: 04-03-2020
Tijd: 19:00 - 22:00
Heerenveen
€ 67,50
Thema: De techniek bij gewasbescherming (veiligheid en techniek)

Start: 10-03-2020
Tijd: 19:00 - 22:00
Eindhoven
€ 67,50
Thema: Eikenprocessierups? Wat nu?

Start: 11-03-2020
Tijd: 09:00 - 12:00
Hazerswoude-Rijndijk
€ 67,50
Thema: Niet chemisch onkruidbeheer op verharding (teelt)

Start: 11-03-2020
Tijd: 13:00 - 16:00
Hazerswoude-Rijndijk
€ 67,50
Thema: Emissiebeperking naar oppervlaktewater (Veiligheid en techniek)

Start: 17-03-2020
Tijd: 15:00 - 18:00
Aalsmeer
€ 67,50
Thema: De techniek bij gewasbescherming (Veiligheid en techniek)

Start: 17-03-2020
Tijd: 19:00 - 22:00
Aalsmeer
€ 67,50
Thema: Bodemweerbaarheid en organische stoffen (teelt)

Start: 23-03-2020
Tijd: 09:00 - 12:00
Harderwijk
€ 67,50
Thema: Eikenprocessierups? Wat nu? (Teelt)

Start: 23-03-2020
Tijd: 13:00 - 16:00
Harderwijk
€ 67,50
Thema: Emissiebeperking naar oppervlaktewater (veiligheid en techniek)

Start: 25-03-2020
Tijd: 09:00 - 12:00
Goes
€ 67,50
Thema: De techniek bij gewasbescherming (veiligheid en techniek)

Start: 27-03-2020
Tijd: 14:00 - 17:00
Hazerswoude-Rijndijk
€ 67,50
Thema: Eikenprocessierups? Wat nu?

Start: 02-04-2020
Tijd: 15:00 - 18:00
Breda
€ 67,50
Thema: Bodemweerbaarheid en organische stoffen (teelt)

Start: 02-04-2020
Tijd: 19:00 - 22:00
Breda
€ 67,50
Thema: De techniek bij gewasbescherming (veiligheid en techniek)

Start: 08-04-2020
Tijd: 09:00 - 12:00
Hazerswoude-Rijndijk
€ 67,50
Thema: Actualiteiten distributie gewasbescherming (transport en opslag)

Start: 08-04-2020
Tijd: 13:00 - 16:00
Hazerswoude-Rijndijk
€ 67,50
Thema: De techniek bij gewasbescherming (veiligheid en techniek)

Start: 14-04-2020
Tijd: 15:00 - 18:00
Meppel
€ 67,50
Thema: Onkruidbestrijding in grasvelden, openbaar groen en verharding (teelt)

Start: 14-04-2020
Tijd: 19:00 - 22:00
Meppel
€ 67,50
Thema: De techniek bij gewasbescherming (veiligheid en techniek)

Start: 15-04-2020
Tijd: 19:00 - 22:00
Breda
€ 67,50
Thema: Eikenprocessierups? Wat nu?

Start: 20-04-2020
Tijd: 15:00 - 18:00
De Lier
€ 67,50
Thema: De techniek bij gewasbescherming (veiligheid en techniek)

Start: 20-04-2020
Tijd: 19:00 - 22:00
De Lier
€ 67,50
Thema: Actualiteiten distributie gewasbescherming (transport en opslag)

Start: 21-04-2020
Tijd: 15:00 - 18:00
Eindhoven
€ 67,50
Thema: Eikenprocessierups? Wat nu? (teelt)

Start: 21-04-2020
Tijd: 19:00 - 22:00
Eindhoven
€ 67,50
Thema: Verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen (veiligheid en techniek)

Start: 07-05-2020
Tijd: 15:00 - 18:00
Hazerswoude-Rijndijk
€ 67,50
Thema: Actuele ziekten en plagen in particuliere tuinen en in het openbaar groen (teelt)

Start: 07-05-2020
Tijd: 19:00 - 22:00
Hazerswoude-Rijndijk
€ 67,50
Thema: Verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen (veiligheid en techniek)

Start: 07-05-2020
Tijd: 09:00 - 12:00
Hazerswoude-Rijndijk
€ 99,50
Thema: De informatie van uw klant als adviseur duidelijk krijgen (hbo-niveau)

Start: 13-05-2020
Tijd: 19:00 - 22:00
De Lier
€ 67,50
Thema: Eikenprocessierups? Wat nu?

Start: 14-05-2020
Tijd: 10:00 - 13:00
Regio Heerenveen
€ 67,50
Thema: Eikenprocessierups? Wat nu? (teelt)

Start: 14-05-2020
Tijd: 13:30 - 16:30
Regio Heerenveen
€ 67,50
Thema: Verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen (veiligheid en techniek)

Start: 18-05-2020
Tijd: 15:00 - 18:00
Aalsmeer
€ 67,50
Thema: Emissiebeperking naar oppervlaktewater (veiligheid en techniek)

Start: 18-05-2020
Tijd: 19:00 - 22:00
Aalsmeer
€ 67,50
Thema: Verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen (veiligheid en techniek)

Start: 20-05-2020
Tijd: 13:00 - 16:00
De Lier
€ 99,50
Thema: De informatie van uw klant als adviseur duidelijk krijgen (adviseren, hbo-niveau)

Start: 26-05-2020
Tijd: 15:00 - 18:00
Goes
€ 67,50
Thema: Eikenprocessierups? Wat nu? (teelt)

Start: 26-05-2020
Tijd: 19:00 - 22:00
Goes
€ 67,50
Thema: Verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen (veiligheid en techniek)

Start: 04-06-2020
Tijd: 14:00 - 17:00
Aalsmeer
€ 67,50
Thema: Eikenprocessierups? Wat nu?

Start: 05-06-2020
Tijd: 09:00 - 12:00
Hazerswoude-Rijndijk
€ 67,50
Thema: Emissiebeperking naar oppervlaktewater (veiligheid en techniek)

Start: 05-06-2020
Tijd: 13:00 - 16:00
Hazerswoude-Rijndijk
€ 67,50
Thema: Bodemweerbaarheid en organische stoffen (teelt)

Start: 09-06-2020
Tijd: 14:00 - 17:00
Hazerswoude-Rijndijk
€ 99,50
Thema: De informatie van uw klant als adviseur duidelijk krijgen (hbo-niveau)

Start: 12-06-2020
Tijd: 10:00 - 13:00
Meppel
€ 67,50
Thema: Eikenprocessierups? Wat nu?

Start: 12-06-2020
Tijd: 13:30 - 16:30
Meppel
€ 67,50
Thema: Emissiebeperking naar oppervlaktewater (veiligheid en techniek)

Start: 18-06-2020
Tijd: 09:00 - 12:00
De Lier
€ 67,50
Thema: Actuele ziekten en plagen in particuliere tuinen en in het openbaar groen (teelt)

Start: 18-06-2020
Tijd: 13:00 - 16:00
De Lier
€ 67,50
Thema: Verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen (veiligheid en techniek)

Start: 19-06-2020
Tijd: 09:00 - 12:00
Breda
€ 67,50
Thema: Actualiteiten distributie gewasbescherming (transport en opslag)

Start: 19-06-2020
Tijd: 13:00 - 16:00
Breda
€ 67,50
Thema: Emissiebeperking naar oppervlaktewater (veiligheid en techniek)

Start: 22-06-2020
Tijd: 14:00 - 17:00
Middelharnis
€ 67,50
Thema: Onkruidbestrijding in grasvelden, openbaar groen en verharding (teelt)

Start: 23-06-2020
Tijd: 15:00 - 18:00
Harderwijk
€ 67,50
Thema: Eikenprocessierups? Wat nu? (teelt)

Start: 23-06-2020
Tijd: 19:00 - 22:00
Harderwijk
€ 67,50
Thema: De techniek bij gewasbescherming (veiligheid en techniek)

Start: 01-07-2020
Tijd: 09:00 - 15:30
De Lier
€ 67,50
Thema:

Start: 07-07-2020
Tijd: 09:00 - 12:00
Hazerswoude-Rijndijk
€ 67,50
Thema: Actuele ontwikkelingen in de (glas) tuinbouw (teelt)

Start: 07-07-2020
Tijd: 13:00 - 16:00
Hazerswoude-Rijndijk
€ 67,50
Thema: De techniek bij gewasbescherming (veiligheid en techniek)

Start: 08-07-2020
Tijd: 14:00 - 17:00
Aalsmeer
€ 67,50
Thema: Actualiteiten distributie gewasbescherming (transport en opslag)

Start: 09-07-2020
Tijd: 19:00 - 22:00
De Lier
€ 67,50
Thema: Emissiebeperking naar oppervlaktewater (veiligheid en techniek)

Copyright Terra Trainingen 2020