Spuitlicentie verlengen


Binnen 5 jaar na afgifte van een spuitlicentie dient men minimaal vier verlengingsbijeenkomsten voor de spuitlicentie te volgen. Het volgen van deze verlengingsbijeenkomsten zorgt ervoor dat je als licentiehouder op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en voldoende punten behaalt om jouw spuitpas te verlengen. 

De bijeenkomsten klassikaal doorlopen worden.

Cursusinformatie


Duur: 1 dagdeel

Kosten: € 79,-


Doelgroep:

Personen die in het bezit zijn van een spuitlicentie uitvoeren of bedrijfsvoeren.


Certificering


Bij het voldoen aan de nascholing van jouw spuitlicentie ontvang jij van Bureau erkenningen een nieuwe spuitpas.

Data & locatiesStart: 04-06-2024
Tijd: 12:00 - 14:30
Kelpen-Oler
€ 79,00
Opmerking: Bouwen aan een weerbare en vitale bodem/substraat (teelt)

Start: 11-06-2024
Tijd: 15:30 - 18:00
Hazerswoude-Rijndijk
€ 79,00
Opmerking: Verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen (Veiligheid en techniek)

Start: 11-06-2024
Tijd: 12:30 - 15:00
Hazerswoude-Rijndijk
€ 79,00
Opmerking: Actuele ontwikkelingen rond ziekten, plagen en invasieve exoten in de groene buitenruimte (teelt)

Start: 12-06-2024
Tijd: 19:00 - 21:30
Hazerswoude-Rijndijk
€ 79,00
Opmerking: De focus op spuittechniek (veiligheid en techniek)

Start: 13-06-2024
Tijd: 13:00 - 15:30
De Lier
€ 79,00
Opmerking: Werken aan een weerbare teelt (teelt)

Start: 13-06-2024
Tijd: 09:30 - 12:00
De Lier
€ 79,00
Opmerking: De focus op spuittechniek (veiligheid en techniek)

Start: 18-06-2024
Tijd: 19:00 - 21:30
Thuis
€ 79,00
Opmerking: Webinar: toedieningstechniek in de glastuinbouw (veiligheid en techniek)

Start: 19-06-2024
Tijd: 19:00 - 21:30
De Lier
€ 79,00
Opmerking: Meten is weten, scouten en monitoren in de (glas)tuinbouw (teelt)

Start: 20-06-2024
Tijd: 19:00 - 21:30
Wolvega
€ 79,00
Opmerking: Actuele ontwikkelingen rond ziekten, plagen en invasieve exoten in de groene buitenruimte (teelt)

Start: 06-09-2024
Tijd: 09:30 - 12:00
Wageningen
€ 79,00
Opmerking: Actuele ontwikkelingen rond ziekten, plagen en invasieve exoten in de groene buitenruimte (teelt)

Start: 06-09-2024
Tijd: 12:30 - 15:00
Wageningen
€ 79,00
Opmerking: Verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen (veiligheid en techniek)

Start: 19-09-2024
Tijd: 19:00 - 21:30
Meppel
€ 79,00
Opmerking: Actuele ontwikkelingen rond ziekten, plagen en invasie exoten in de groen buitenruimte (teelt)

Start: 24-09-2024
Tijd: 19:00 - 21:30
Thuis
€ 79,00
Opmerking: webinar: Toedieningstechnieken in de glastuinbouw (veiligheid en techniek)

Start: 26-09-2024
Tijd: 19:00 - 21:30
Meppel
€ 79,00
Opmerking: Verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen (Veiligheid en techniek)

Start: 03-10-2024
Tijd: 19:00 - 21:30
Meppel
€ 79,00
Opmerking: Duurzaambeheer van gazons, golfbanen en sportvelden (teelt)

Start: 18-10-2024
Tijd: 09:30 - 12:00
Wageningen
€ 79,00
Opmerking: De techniek bij gewasbescherming (veiligheid en techniek)

Start: 18-10-2024
Tijd: 12:30 - 15:00
Wageningen
€ 79,00
Opmerking: Duurzaam beheer van gazons, golfbanen en sportvelden (teelt)

Start: 22-10-2024
Tijd: 19:00 - 21:30
Thuis
€ 79,00
Opmerking: webinar: Toedieningstechnieken in de glastuinbouw (veiligheid en techniek)

Start: 12-11-2024
Tijd: 19:00 - 21:30
Thuis
€ 79,00
Opmerking: webinar: Toedieningstechnieken in de glastuinbouw (veiligheid en techniek)

Start: 03-12-2024
Tijd: 11:30 - 14:00
Wageningen
€ 79,00
Opmerking: Actuele ontwikkelingen rond ziekten, plagen en invasieve exoten in de groene buitenruimte (teelt)

Start: 03-12-2024
Tijd: 14:30 - 17:00
Wageningen
€ 79,00
Opmerking: Emissiebeperking naar oppervlaktewater (veiligheid en techniek)

Start: 17-12-2024
Tijd: 19:00 - 21:30
Thuis
€ 79,00
Opmerking: webinar: Toedieningstechnieken in de glastuinbouw (veiligheid en techniek)

Copyright Terra Trainingen 2024