Kennisbank Kennisbank

Kennisbank


In de kennisbank van Terra Trainingen staan vele vragen en antwoorden over onderwerpen waar u mee te maken kunt krijgen. U kunt zoeken op thema, of in de zoekbalk het onderwerp invoeren waar u informatie over wenst. Vindt u via de kennisbank niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact met ons op! We staan u graag te woord.

Kennisbank


Onderwerpen


Heeft u vragen? Stel ze hier!

img-fluid

Verloopt uw certificaat of licentie?Het verlengen van een certificaat en/of licentie kan met de huidige maatregelen soms een uitdaging zijn. Hoe gaat de wetgever hier eigenlijk mee om? En welke vrijheden/verplichtingen heeft u op dit moment?

Dit is een kleine greep van vragen die wij afgelopen weken hebben ontvangen van opdrachtgevers. Helaas is het antwoord helemaal afhankelijk van het certificaat of licentie dat u in bezit heeft. In onderstaand artikel hebben we de meest voorkomende certificeringen uitgewerkt. Let op! Hierbij zal veel afhankelijk zijn van de situatie binnen een organisatie. In het artikel ‘Voorzichtige start met trainingen’ gaan we in op wanneer een bijeenkomst (c.q. training) noodzakelijk is.

Coronamaatregelen

Om de verspreiding van het virus COVID-19 te beperken, gelden er noodmaatregelen die beperkingen leggen op wat we nog wel/niet mogen doen. Voor het beroepsonderwijs is het verbod op bijeenkomsten een maatregel die het verzorgen van trainingen eigenlijk onmogelijk maakt. De huidige regelgeving (op 29 april 2020) kent echter een aantal uitzonderingen. 

Eén van de belangrijkste is: “Samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van organisaties” zijn wel toegestaan. Of een samenkomst (c.q. bijeenkomst) noodzakelijk is, is helemaal afhankelijk van de organisatie. Onderaan dit artikel hebben we een aantal voorbeelden weergegeven hoe dit kan worden beoordeeld.

Certificaten en licenties

In de huidige omstandigheden is er gelukkig behoorlijk wat ruimte voor het verlengen van certificaten of licenties. Hieronder een opsomming:

Spuitlicentie en Knaagdierbeheersing (KBA)
Vanuit het Ministerie is besloten de huidige spuitlicenties en KBA-aantekeningen niet te laten verlopen. Is een licentie verlopen dan mag de licentiehouder zijn werkzaamheden gewoon blijven uitvoeren. Zodra de huidige maatregelen voldoende versoepeld zijn, wordt er een nieuwe einddatum van de reeds verlopen licentie bepaald. Deze periode moet u voldoende tijd bieden om alsnog uw studiepunten te behalen. Uiteraard is het niet toegestaan iemand zonder spuitlicentie werkzaamheden uit te voeren!

Arbo-cursussen (heftruck, BHV, bosmaaier, e.d.)
In de Arbowetgeving staat formeel geen geldigheidsdatum van bepaalde certificaten. Er wordt gekeken naar een normale geldigheidstermijn dat in de markt wordt gehanteerd. Maar wat is normaal? Dat kan een discussie zijn en bij een goede motivatie kan hiervan afgeweken worden. 

De huidige maatregelen kunnen zeker een reden zijn om het verlengen van een certificaat tijdelijk uit te stellen. Deze ruimte heeft u ook als werkgever. Zorg alleen dat u z.s.m. wel de verlenging regelt. Wacht u te lang dan zal dit weer goed gemotiveerd moeten worden wanneer calamiteiten zich voordoen en dit zal, naarmate het langer duurt, steeds lastiger worden. 

VCA
De VCA is een algemeen veiligheidscertificaat en kan gebruikt worden om in algemene zin aan de Arbowetgeving te voldoen. Er is echter geen wettelijke grondslag die het VCA certificaat verplicht. De keuze om aan de VCA standaarden te voldoen ligt bij een werkgever die vaak in deze situatie ook een VCA bedrijfsregistratie heeft. Hoe een organisatie met de huidige maatregelen omgaat met de VCA certificeringen, kan per bedrijf verschillen. Informeer hierover bij uw werkgever.

Advies

Het advies is momenteel alleen de noodzakelijke trainingen te verzorgen. Het verlengen van certificaten en licenties valt hier vaak niet onder. Medewerkers hebben in het verleden al scholing gevolgd, zijn bekend met de werkzaamheden en het uitstel van enkele maanden is hierbij (uitzonderingen daar) geoorloofd. Wilt u meer zekerheid dan kunt u de scholing wel alvast inplannen met uw opleider. U heeft op deze manier aantoonbaar dat de scholing er komt en dit zal voor u spreken wanneer calamiteiten zich voordoen.

Wel adviseren wij u nadrukkelijk (!) geen werknemers werkzaamheden te laten uitvoeren waarmee men niet bekend is. Alle wetgeving (en dus de verplichtingen als werkgever) blijven van kracht. Een werknemer op een heftruck zetten zonder de nodige instructie is niet toegestaan!

Lees ook het artikel ‘Voorzichtige start met trainingen’. 

Heeft u vragen? Stel ze hier!

Copyright Terra Trainingen 2020