Menu

Ook met de nieuwe natuurwet werken volgens de gedragscode

Vanaf 1 januari 2017 wordt de nieuwe natuurwet ingevoerd. De invoering van deze wet draagt bij aan één duidelijke wetgeving rondom natuurbeleid en vermindert de regeldruk. De nieuwe natuurwet zal de huidige natuurbeschermingswet, boswet en de Flora- en faunawet vervangen.

In de huidige Flora- en faunawet is het voor gemeente en bedrijfsleven mogelijk om te werken via een gedragscode. Deze gedragscode zorgt ervoor dat veel werkzaamheden in gebieden met beschermde flora en fauna zonder ontheffing uitgevoerd kunnen worden. Dit kan voor organisaties een tijdsbesparing van enkele weken tot maanden opleveren.

Met de komst van de nieuwe natuurwet blijft het werken volgens deze gedragscodes mogelijk. De systematiek blijft hierbij gelijk aan regelgeving van de Flora- en faunawet. De aanpassingen die worden doorgevoerd zijn van inhoudelijke aard. Zo zullen de beschermde soorten in de natuurwet beperkter zijn en hoeft een uitvoerder hierdoor minder vaak de gedragscode te hanteren bij zijn werkzaamheden.

Certificering
Niet iedereen mag zomaar werken volgens de gedragscode. In gedragscodes kunnen specifieke opleidingseis zijn opgenomen, waardoor uitvoerders scholing moeten volgen op een specifiek niveau wat overeenkomt met hun werkzaamheden. Eén van de bekendste certificeringen hiervoor is die van Vereniging Stadswerk. De laatste tijd komen daar steeds meer initiatieven bij.

Waar moet u nu echt aan voldoen?
Naast Verenigd Stadswerk bieden ook verschillende private partijen (waaronder óók Terra trainingen) u de mogelijkheid om uw certificering te behalen. Welke partij u ook kiest, zij bieden u allemaal de benodigde scholing.

Wel belangrijk is om met opdrachtgevers te bepalen welke certificering bij u past. Opdrachtgevers hebben namelijk de mogelijkheid om in aanbestedingen specifiek naar een bepaalde certificering te vragen (veelal Verenigd Stadswerk). Zodra u daar duidelijkheid over heeft kunt u een weloverwogen keuze maken die het beste past bij uw specifieke situatie. Heeft u hier vragen over neem dan contact op met ons kantoor via 085-7440505.