Menu

Als hovenier nog uw spuitlicentie verlengen?

Het is een vraag die veel werknemers in de groenvoorziening en hoveniersbranche bezighoudt. De meeste werknemers hebben de spuitpas en willen hem niet laten verlopen, maar wat is handig? Het verbod van glyfosaat op verhardingen zorgt ervoor dat de voornaamste reden om een spuitlicentie te hebben voor deze groep is weggevallen.

Het glyfosaat verbod
Het is al een jarenlange discussie of het verbod van glyfosaat er nu wel/niet moet komen. Zowel voor- als tegenstanders hebben onderzoeken uitgevoerd die op sommige punten lijnrecht tegenover elkaar staan. Ondanks de vele meningen over dit onderwerp is er in Nederland besloten om een verbod in te voeren op het gebruik van glyfosaat op verhardingen. Dit verbod is ingegaan op 1 april 2016.

Het huidige verbod beperkt zich tot het gebruik van glyfosaat op verhardingen. Het afbakenen van het verbod betekent dan ook direct dat veel andere toepassingen nog gewoon zijn toegestaan. Het huidige ministerie heeft wel aangegeven ook dit gebruik verder te willen beperken. Hoe een mogelijk toekomstig verbod eruit komt te zien is nog niet duidelijk en zal waarschijnlijk door de nieuwe regering opgepakt gaan worden. 

Mileuvriendelijke middelen
Met het wegvallen van het middel glyfosaat is er een enorme markt beschikbaar gekomen voor nieuwe methodes voor onkruidbestrijding. Deze markt wordt nu al ingevuld door mechanische oplossingen, maar deze zijn vaak erg arbeidsintensief. Verwachting is dat komende jaren een groene golf van milieuvriendelijke onkruidbestrijders zijn entree maakt op de markt. Deze milieuvriendelijke middelen zullen naar verwachting een toelatingsnummer krijgen, waardoor hiervoor ook een spuitlicentie vereist is.

Wat moet u doen?
Het is en blijft een lastige vraag. Helaas kunnen wij u daarom ook geen duidelijk antwoord geven. De keuze om uw spuitlicentie te verlengen of te halen is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Wel hebben we een aantal vragen opgesteld die u bij deze keuze kan helpen:

Hoe lang is mijn huidige spuitpas nog geldig?
Is uw spuitpas nog even geldig is ons advies om nog even te wachten met de verlenging. Dit geeft u misschien net even de tijd om de ontwikkelingen af te wachten.

Hoeveel punten moet ik nog voor mijn verlenging?
Heeft u nog één of twee punten nodig voor het verlengen dan is het wellicht verstandig deze nog te halen. De kosten en tijd die u kwijt bent, staan niet in verhouding tot de kosten en tijd die u kwijt bent als u op een later moment opnieuw de spuitpas moet halen.

Leert u zelf makkelijk?
Het laten verlopen betekent dat u voor een nieuwe spuitlicentie opnieuw examen moet doen. Deze examens zijn pittig en wellicht is het verstandig dat de spuitlicentie geldig blijft? Leert u makkelijk dan kunt u via een zelfstudiepakket voordelig uw spuitpas weer halen.

In welke situaties heeft u een spuitlicentie allemaal nodig?
Er zijn en zullen altijd uitzonderingen blijven waarbij glyfosaat wel toegepast mag worden. Dit zullen voornamelijk situaties zijn waar de veiligheid in het geding komt. Wellicht werkt u veel op dit soort plekken (het spoor, sportterreinen).

Mocht u vragen hebben over de spuitlicentie, de mogelijkheid om deze te halen of verlengen of wilt u gewoon weten wat voor u handig is? Neem dan contact op met ons hoofdkantoor via 085-7440505.