Menu

KBA bijeenkomsten weer beschikbaar

Het heeft een aantal maanden geduurd, maar eindelijk is er duidelijkheid rondom de licentie voor knaagdieren (KBA). Na gesprekken tussen de ministeries EZ, I&M en het CTGB is er besloten om twee licenties te creëren. Het opsplitsen van de licentie is nodig om duidelijk onderscheid te maken waar bestrijdingen uitgevoerd mogen worden. 

 

In de regeling van de huidige KBA, zoals altijd werd aangeboden, wordt expliciet opgenomen dat het van toepassing is bij gebruik van rodenticiden binnen agrarische bedrijfsgebouwen. De aantekening is voor houders van een spuitlicentie weer te verkrijgen via het volgen van een verlengingsbijeenkomst KBA. Geïnteresseerde die geen spuitlicentie hebben zullen voor de KBA aantekening het examen moeten afnemen.

 
Licentie KBA-GB

Geheel nieuw is de licentie KBA-GB. De licentie wordt uitsluitend aangeboden via een cursus met aansluitend een examen en is bedoeld voor agrariërs die anticoagulantia (antistollingsmiddel van het bloed) buiten bedrijfsgebouwen willen toepassen. Dit kan bijvoorbeeld als sluitstuk bij geïntegreerde aanpak functioneren.

 

De KBA-GB is één van de verplichtingen die van toepassing zijn bij geïntegreerde plaagdierbeheersing buiten agrarische bedrijfsgebouwen. Daarnaast geldt een bedrijfsregistratie en een systematiek van bedrijfcertificering. Bedrijven die geregistreerd staan, kunnen tot aan 1 juli 2017 aan hun scholingsverplichting voldoen om daarna definitief geregistreerd en gecertificeerd te zijn.

 
KBA bijeenkomst

Startdatum: 28 november 2016

Tijden: 19.00 - 22.00 uur

Locatie: Hazerswoude-Rijndijk