Menu

Wet natuurbescherming, wat verandert er?

Het zat er al een paar jaar aan te komen en nu is de nieuwe Wet natuurbescherming er eindelijk. De nieuwe wetgeving is samengesteld uit de Natuurbeschermingswet 1998, de boswet en de Flora- en faunawet. Doel van de wetgeving is de regeldruk rondom de natuur makkelijker en overzichtelijker te maken. Het samenvoegen van de wetten is dan ook een logische stap.

Belangrijkste verandering
Wellicht één van de belangrijkste veranderingen in de Wet natuurbescherming is dat de verantwoordelijkheden anders liggen dan voorheen. Vanaf 1 januari 2017 ligt de uitvoering van de wet bij de provincies en komt bij hen ook de bevoegdheid om vergunningen/ontheffingen af te geven. Dit betekent dat er per provincie een ander beleid gehanteerd kan worden. Dit merkt u bijvoorbeeld aan soorten die in een specifieke provincie wel/niet een beschermde status hebben. Ook werkzaamheden die u uitvoert onder een ontheffing zult u in het vervolg moeten aanvragen bij de provincie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Het werken met een gedragscode
De Flora- en faunawet had de mogelijkheid om werkzaamheden in gebieden met beschermde flora en fauna uit te voeren volgens een goedgekeurde gedragscode. Het werken volgens deze gedragscode zorgt voor minder regeldruk en ligt hiermee in lijn met de Wet natuurbescherming. Niet verrassend is dat het werken met een gedragscode ook in de Wet natuurbescherming mogelijk blijft.

Ik heb een Flora- en faunawet certificaat, wat nu?
Het is een vergissing die vaak gemaakt wordt, maar formeel bestaat er geen certificering voor de Flora- en faunawet. De certificering richt zich op het gebruik van de gedragscode die door het ministerie goedgekeurd zijn. Het werken volgens de gedragscode is echter maar een klein onderdeel van de Flora- en faunawet. Toch wordt er in de volksmond gesproken van een certificering voor de Flora- en faunawet.

Het is dan ook niet noodzakelijk om uw certificaat met de komst van nieuwe wetgeving direct te verlengen. Uw certificaat is/blijft geldig tot de einddatum en dit zelfde geldt voor de gedragscodes. Uiteraard moet u hierbij wel blijven voldoen aan de wetgeving. Zo is bijvoorbeeld de lijst met beschermde soorten aangepast.

Verlengen of nog even wachten?
Dit is een keuze die u zelf zult moeten maken. Wij kunnen ons voorstellen dat voormannen en werkvoorbereiders sneller op herhaling gaan om bijgeschoold te worden over de wijzigende wetgeving. Door middel van aantekeningen in werkinstructies kan uitvoerend personeel goed geïnformeerd worden over wat gewijzigd is. Mocht u zeker willen zijn dat iedereen op de hoogte is van de nieuwe regelgeving dan is scholing wellicht wel een optie.

Vernieuwde trainingen
Met de komst van de nieuwe wetgeving  hebben wij al onze trainingen aangepast en helemaal up-to-date gemaakt. Er is een nieuwe samenwerking aangegaan met een examenbureau dat de certificering voor de Wet natuurbescherming examineert. Interesse? 

Bekijk het vernieuwde aanbod!