Menu

Nieuwe certificering flora en faunawet

De Flora- en faunawet heeft in Nederland grote gevolgen voor hoe er gewerkt wordt in de gemeentelijke groenvoorziening. Er zijn strikte regels verbonden aan het uitvoeren van werkzaamheden in gebieden met daarin beschermde flora en fauna. Er kan dus niet altijd zomaar gewerkt worden.

Om ervoor te zorgen dat niet bij alle werkzaamheden een ontheffing aangevraagd hoeft te worden, is het mogelijk om te werken volgens een gedragscode. Er zijn momenteel verschillende gedragscodes beschikbaar die het bedrijfsleven en gemeentes kunnen gebruiken om werkzaamheden uit te voeren. Om er wel zeker van te zijn dat deze gedragscode goed worden nageleefd dienen medewerkers hiervoor veelal een certificering te halen.

Certificering Flora- en faunawet
In het jaar 2009/2010 zijn veel organisaties overgestapt op het werken conform deze gedragscodes Flora- en faunawet. Deze certificering is veelal gelopen via de koppelorganisatie van gemeentes namelijk Vereniging Stadswerk. De certificering die destijds behaald zijn, hebben een geldigheid van 5 jaar en dienen veelal dit cursusseizoen herhaald te worden. Maar voor welke certificering kiest u nu?

Bij de start van de gedragscode Flora- en faunawet was Vereniging Stadswerk de enige optie om een certificering te halen. Afgelopen zomer heeft de AOC-raad een eigen certificering geïntroduceerd onder het AOC-keurmerk als alternatief op de certificering van Vereniging Stadswerk. Hiermee is de weg geopend voor andere certificeringen waarmee aantoonbaar gemaakt kan worden dat een deelnemer scholing heeft gevolgd voor de gedragscode Flora- en faunawet.

Certificering via Terra trainingen
Wij zijn van mening dat u als organisatie uitstekend in staat bent een keuze te maken welke certificering u wilt gaan gebruiken. De trainingen voor de hercertificering worden door ons standaard gecertificeerd via het Keurmerk Edu Groen. De kosten voor de certificering op niveau 1 en niveau 2 via dit keurmerk komen uit op € 75,- per deelnemer. Hiervoor volgt de deelnemer een 1/2 dag training en wordt hij/zij bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. De bijeenkomst voor niveau 3 duurt een volledige dag en de kosten bedragen € 150,- per persoon.

Met dit certificaat kunt u aantoonbaar maken dat u scholing heeft gevolgd voor de Flora- en faunawet. U heeft uiteraard ook altijd de keuze om te certificeren via Vereniging Stadswerk. Hiermee blijft u voldoen aan de certificeringseis vanuit bestekken die soms specifiek vragen om dit certificaat. De kosten voor deze certificering bedragen € 50,- extra per deelnemer.