Opleiding opleiding Opleiding opleiding

Opleiding ecologie


De natuur maakt een essentieel onderdeel uit van ons leven hier op aarde. Dit is een visie die door steeds meer personen en bedrijven omarmd wordt. Als ecologisch deskundige heb je de belangrijke taak om de natuur te beschermen. Tijdens de opleiding ecologie leer jij het samenspel van mens en natuur te begrijpen en hierin te adviseren.

Je volgt tijdens de opleiding ecologie klassikale lessen, maar ook lessen in het veld. Het werk van een ecologisch deskundige speelt zich tenslotte niet alleen binnenshuis af. 

 

alt_hier

STUDIEDUUR

De opleiding duurt plm. 24 maanden, afhankelijk van het beschikbare veldwerk.
alt_hier

ERKENDE OPLEIDING

De opleiding wordt afgesloten met een waardevol instellingsdiploma op hbo niveau
alt_hier

KOSTEN

De kosten van de opleiding bedragen € 4995,- (incl. Veldwerk en excursies)
Opleiding opleiding Opleiding opleiding

Wat leer je tijdens de opleiding ecologie?


De start van de opleiding ecologie richt zich allereerst op de samenhang van het ecologisch systeem. Waarom is het belangrijk en hoe is het ecologisch systeem met elkaar verbonden. De wet- en regelgeving is een belangrijk onderdeel en moet ervoor moet zorgen het systeem te beschermen. Daarbij komen ook de vrijheden aan bod, die we hebben om in de natuur te leven.

De opleiding kent verder een praktische inslag. Er wordt veel aandacht besteed aan de werkzaamheden die jij als ecologisch deskundige precies gaat doen. Hierbij gaat het om het schrijven van een ecologisch werkprotocol, uitvoeren van flora en fauna QuickScans, verdiepingsonderzoek, het nemen van mitigerende maatregelen en het aanvragen van ontheffingen.

 

Opleiding opleiding

Een diploma op hbo niveau


De opleiding ecologie is erop gericht jou alle vaardigheden aan te leren om als ecologisch deskundige aan het werk te gaan. Geen zweverige opleiding, maar een opleiding waarbij de daadwerkelijke werkzaamheden van een ecologisch deskundige belicht worden. 

Binnen het reguliere onderwijs komen slechts enkele elementen van dit prachtige beroep aan bod. In samenwerking met bedrijfsleven, ecologen en beoordelaars van het bevoegd gezag, is daarom deze opleiding ontwikkeld. De opleiding wordt op hbo niveau verzorgd en geëxamineerd. Bij voldoende resultaat ontvang je een waardevol instellingsdiploma.

 

hovenier
Studiegids
pijl

DOWNLOAD STUDIEGIDS

pijl

DOWNLOAD STUDIEGIDS

Hoe is de opleiding ingedeeld?


De opleiding kent een divers aantal klassikale lessen die worden gecombineerd met veldwerk en thuisopdrachten. Aangezien veldwerk seizoensgebonden kan zijn, worden data voor veldbezoeken tijdens de opleiding ingepland, afhankelijk van het beschikbare werk. Er is voor de opleiding ecologie geen vooropleiding nodig, maar hbo werk- en denkniveau is gewenst.

Aan het eind van de opleiding doorloop je zelfstandig een volledig ecologisch vraagstuk. Deze eindopdracht zal bestaan uit o.a. de volgende punten:

  • Offerte
  • Onderzoek en verslaglegging
  • Vergunningsaanvraag
Opleiding opleiding Opleiding opleiding

Kosten opleiding


De opleiding ecologie wordt in twee jaar aangeboden. Het eerste jaar volg je alle lessen en het tweede jaar gebruik je voor veldwerk en onderzoek. De kosten van de opleiding bedragen € 4995,-. Ben je werkzaam binnen de sector hovenier dan is het mogelijk subsidie aan te vragen via de Colland regeling voor deze opleiding. Bekijk voor meer informatie de website van Colland.

Tijdens de opleiding doorloop je verschillende specialismes waaronder:

  • Vleermuizen
  • Grondgebonden zoogdieren
  • Vogels (incl. jaarrond beschermde nesten)
  • Amfibieën, reptielen en vissen

Al deze specialismes worden uitgebreid behandeld en word je tijdens de opleiding meegenomen het veld in.

Copyright Terra Trainingen 2024