Opleiding opleiding Opleiding opleiding

Opleiding ecologie


De natuur maakt een essentieel onderdeel uit van ons leven hier op aarde. Dit is een visie die door steeds meer personen en bedrijven omarmd wordt. Als ecoloog heb je de belangrijke taak om de natuur te beschermen. Tijdens de opleiding ecologie leert u het samenspel van mens en natuur te begrijpen en hierin te adviseren.

U volgt tijdens de opleiding ecologie klassikale lessen, maar ook lessen in het veld. Het werk van een ecoloog speelt zich tenslotte niet alleen binnenshuis af. U heeft daarnaast keuze om verschillende specialisaties te volgen. Hierbij is het vleermuisonderzoek verplicht opgenomen in de opleiding. 

 

alt_hier

STUDIEDUUR

De opleiding duurt 12 maanden, afhankelijk van het beschikbare veldwerk kan dit verlengd worden.
alt_hier

ERKENDE OPLEIDING

De opleiding wordt afgesloten met een waardevol instellingsdiploma
alt_hier

KOSTEN

De kosten van de opleiding bedragen € 3995,- (incl. Veldwerk en excursies)
Opleiding opleiding Opleiding opleiding

Wat leert u tijdens de opleiding ecologie?


De start van de opleiding ecologie richt zich  allereerst op de samenhang van het ecologisch systeem. Waarom is het belangrijk en hoe is het ecologisch systeem met elkaar verbonden. De wet- en regelgeving wordt behandeld, die ervoor moet zorgen het systeem te beschermen. Daarbij komen ook de vrijheden aan bod, die we hebben om in de natuur te leven.

De opleiding kent verder een praktische inslag. Er wordt veel aandacht besteed aan de werkzaamheden die u als ecoloog precies gaat doen. Hierbij gaat het om het schrijven van een ecologisch werkprotocol, uitvoeren van flora en fauna QuickScans, verdiepingsonderzoek, het nemen van migratiemaatregelen en het aanvragen van ontheffingen.

 

Opleiding opleiding

Een diploma op mbo+/hbo niveau


De opleiding ecologie is erop gericht u alle vaardigheden aan te leren om als ecologisch deskundige aan het werk te gaan. Geen zweverige opleiding, maar een opleiding waarbij de daadwerkelijke werkzaamheden van een ecoloog belicht worden. 

Binnen het reguliere onderwijs komen slechts enkele elementen van dat prachtige beroep aan bod. In samenwerking met bedrijfsleven, ecologen en beoordelaars van ontheffingen, is daarom deze opleiding ontwikkeld. De opleiding wordt conform te hbo-richtlijnen afgenomen en geëxamineerd. Bij voldoende resultaat ontvangt u een waardevol instellingsdiploma.

 

hovenier
Studiegids
pijl

Download de studiegids

pijl

Download de studiegids

Hoe is de opleiding ingedeeld?


De opleiding kent een divers aantal klassikale lessen die worden gecombineerd met veldwerk en thuisopdrachten. Aangezien veldwerk seizoensgebonden kan zijn, worden data voor veldbezoeken tijdens de opleiding ingepland, afhankelijk van het beschikbare werk. Er is voor de opleiding ecologie geen vooropleiding nodig, maar hbo werk- en denkniveau is gewenst.

Aan het eind van de opleiding doorloopt u zelfstandig een volledig ecologisch vraagstuk. Deze eindopdracht zal bestaan uit o.a. de volgende punten:

  • Offerte
  • Onderzoek en verslaglegging
  • Vergunningsaanvraag
Opleiding opleiding Opleiding opleiding

Kosten opleiding


De opleiding ecologie wordt in één jaar aangeboden, met een mogelijke uitloop voor veldwerk en onderzoek. De kosten van de opleiding bedragen € 3995,-. Bent u werkzaam binnen de sector hovenier dan is het mogelijk subsidie aan te vragen via de Colland regeling voor deze opleiding. Bekijk voor meer informatie de website van Colland.

De opleiding wordt standaard aangeboden met de specialisatie vleermuizen. Afhankelijk van de beschikbaarheid aan veldwerk zijn o.a. de volgende specialisaties te volgen:

  • Grondgebodnden zoogdieren
  • Vogels (incl. jaarrond beschermde nesten)
  • Amfibieën, reptielen en vissen
  • Planten

De kosten voor het volgen van extra specialisatie bedragen € 750,- per specialisatie. Het inplannen van de specialisatie is afhankelijk van het seizoen en het beschikbare veldwerk.

 

Copyright Terra Trainingen 2022