Opleiding opleiding Opleiding opleiding

Opleiding teelt


Bij het werken in de akkerbouw, fruitteelt en (glas)tuinbouw staat u vaak aan de basis van consumentenproducten. Het telen van deze producten is vakmanschap en hiervoor heeft u benodigde kennis nodig. Binnen de sector zult u goed moeten leren omgaan met weersomstandigheden, werkdruk en gevaren die uw gewas kunnen aantasten. Er gelden hoge kwaliteitseisen, milieuvoorschriften, nieuwe technieken en machines waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en u dient van alles op de hoogte te zijn. 

Tijdens de opleiding teelt wordt ingegaan op alle aspecten die u als vakman dient te weten. U bent naast de klassikale lessen ook werkzaam binnen het beroepenveld. De theorie wordt op deze manier toegepast in de praktijk.

 

alt_hier

STUDIEDUUR

De opleiding duurt 12 tot 24 maanden. De lessen worden verzorgt in de eerste 12 maanden.
alt_hier

ERKENDE OPLEIDING

De opleiding wordt erkend door het Ministerie van Onderwijs en geeft recht op een officieel diploma.
alt_hier

KOSTEN

De opleiding is al te volgen vanaf € 2495,-. De exacte kosten zijn afhankelijk van de opleidingsvariant.
Opleiding opleiding Opleiding opleiding

Startdata


De opleiding Teelt wordt aangeboden in een avondopleiding. De deelnemer doorloopt naast de klassikale lessen ook onderdelen van de opleiding door middel van zelfstudie. Loopt de deelnemer vast dan is een docent op begeleidingsavonden beschikbaar om ondersteuning te verlenen.

Dagopleiding teelt:
Startmoment: Onbekend
Bijeenkomsten: 12 bijeenkomsten + begeleidingsavonden
Exacte data: Onbekend

 

Opleiding opleiding

Studieduur


De lessen voor de opleiding teelt worden in de eerste 12 maanden van de opleiding verzorgd. Deelnemers aan de verkorte- of volledige opleiding volgen hierbij dezelfde lessen. Deelnemers aan de verkorte opleiding zullen echter bij aanzienlijk minder lessen aanwezig hoeven zijn. Welke lessen dit zijn wordt bepaald aan de hand van een intake-examen.

Naast de klassikale lessen dienen deelnemers een aantal onderdelen via zelfstudie te doorlopen. Voor deze zelfstudie is het mogelijk dat de deelnemer ondersteuning krijgt bij zogeheten begeleidingsuren.

 

hovenier
Studiegids
pijl

Download de studiegids

pijl

Download de studiegids

Erkende opleiding


De opleiding Teelt is erkend door het Ministerie van Onderwijs op mbo niveau 3. Hierbij wordt de formele naam aangehouden als ‘Vakbekwaam medewerker teelt’. De verkorte- en volledige opleiding leiden beide tot het officiële diploma.

Op verzoek kan de opleiding alleen op vaktechnisch gebied doorlopen worden. De voorwaarden van de opleiding blijven dan gelijk aan de volledige mbo-opleiding. Uitzondering is de verplichting om de onderdelen zoals Nederlands, rekenen, etc. te doorlopen.

 

Opleiding opleiding Opleiding opleiding

Kosten opleiding


De opleiding teelt is te volgen via een verkort en volledig programma. De kosten van het verkorte programma bedragen € 2495,- en het volledige programma € 3495,-. Daarnaast worden er € 350,- kosten in rekening gebracht voor het lesmateriaal. Een overzicht van alle overige kosten staan vermeld in de studiegids.

Copyright Terra Trainingen 2020