Beeldbestekken Beeldbestekken

Beeldbestekken: van papier naar praktijk


Beeldbestekken worden voornamelijk toegepast voor het onderhoud van de openbare ruimte. Heeft een plantsoen de gewenste en noodzakelijke uitstraling en kwaliteitsniveau? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk dat uitvoerende medewerkers weten wat van hen verwacht wordt en begrijpen waarom.

De training kan op verschillende niveaus gegeven worden. Daarbij maken we onderscheid tussen leidinggevende en de uitvoerende medewerkers. De training voor de leidinggevende richt zich hierbij meer op het lezen van een bestek, de taakverdeling en het controleren hierop. De uitvoerende medewerkers zullen zich voornamelijk met de praktijk bezighouden om de beeldbestekken te bespreken. Bewustwording van het juiste kwaliteitsniveau staat hierbij centraal.

Cursusinformatie


Duur: 2 dagdelen / 1 lesdag

Kosten: € 295,-


Doelgroep:

Werknemers die moeten werken volgens een beeldbestek.


Certificering


Deelnemer ontvangt een certificaat beeldbestekken. Het certificaat is onbeperkt geldig en wordt daarom zonder einddatum verstrekt.

Data & locatiesStart: 11-04-2024
Tijd: 09:00 - 15:30
Helmond
€ 295,00

Copyright Terra Trainingen 2024