Beeldbestekken Beeldbestekken
Icoon Beeldbestekken: van papier naar praktijk

Beeldbestekken: van papier naar praktijk


Beeldbestekken worden voornamelijk toegepast voor het onderhoud van de openbare ruimte. Heeft een plantsoen de gewenste en noodzakelijke uitstraling en kwaliteitsniveau? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk dat uitvoerende medewerkers weten wat van hen verwacht wordt en begrijpen waarom.

De training kan op verschillende niveaus gegeven worden. Daarbij maken we onderscheid tussen leidinggevende en de uitvoerende medewerkers. De training voor de leidinggevende richt zich hierbij meer op het lezen van een bestek, de taakverdeling en het controleren hierop. De uitvoerende medewerkers zullen zich voornamelijk met de praktijk bezighouden om de beeldbestekken te bespreken. Bewustwording van het juiste kwaliteitsniveau staat hierbij centraal.

Cursusinformatie


Duur: 4 dagdelen / 2 lesdagen

Kosten: € 295,-


Doelgroep:

Werknemers die moeten werken volgens een beeldbestek.


Certificering


Deelnemer ontvangt een certificaat beeldbestekken. Het certificaat is onbeperkt geldig en wordt daarom zonder einddatum verstrekt.

Data & locaties


Versoepeling annuleringsvoorwaarden (Coronavirus)

I.v.m. het coronavirus geldt er t/m augustus 2021 een versoepeling van de annuleringsvoorwaarden. Alle trainingen zijn tot 7 dagen voor aanvang kosteloos te annuleren en voor annuleringen binnen deze 7 dagen ontvangt u een cursustegoed. Dit tegoed zal onbeperkt geldig blijven om u alle zekerheid te geven. Mocht u gezondheidsklachten krijgen verzoeken we u dringend gebruik te maken van deze regeling.

Komt u in de problemen met het verlopen van certificaten en/of licenties verzoeken wij u contact (085-7440505) met ons op te nemen. We zullen ons uiterste best doen een passende oplossing voor u te zoeken.


Copyright Terra Trainingen 2022