Boom Boom
Icoon Boomveiligheidscontroleur

Boomveiligheidscontroleur


Als boomveiligheidscontroleur heeft u de belangrijke taak om aantastingen en ziekte in bomen te herkennen en dit te rapporteren. Het is tenslotte niet de bedoeling dat bij een kleine storm dode takken hout door de lucht heen slingeren of zelfs hele bomen afbreken. Om dit te voorkomen geldt er in Nederland een algemene zorgplicht  rondom de wettelijke vereiste controles van bomen. Eigenaren worden hiermee verplicht periodiek bomen te controleren, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

De cursus boomveiligheidscontroleur zorgt voor een gedegen opleiding voor werknemers die belast zijn met deze controles. De training wordt afgesloten met het examen van Groenkeur, zodat op onafhankelijke wijze de kwaliteit is gewaarborgd.

Cursusinformatie


Duur: 6 dagdelen / 3 lesdagen

Kosten: € 595,-


Doelgroep:

Werknemers die belast zijn met de inspectie van bomen op potentiele risico's/gevaren.Bijzonderheden:

Excl. examen Groenkeur. Indien gewenst wordt deze afgenomen op locatie van het examenbureau (regio Arnhem), kosten € 245,- p.p.

Certificering


Het is mogelijk de cursus af te sluiten met het examen van Groenkeur. Dit examen wordt op locatie van de exameninstelling afgenomen. Kosten hiervoor bedragen € 245,- p.p.

Interesse in deze cursus? Neem contact met ons op!


Contactformulier

Copyright Terra Trainingen 2022