Wet natuurbescherming (niveau 2)


Het werken in teamverband moet gestructureerd gebeuren, zodat de werkzaamheden ook aan het eind van de dag op de juiste manier zijn afgerond. Groepen dienen daarom van hun leidinggevende goede instructies te krijgen welke werkzaamheden waar en op welke manier uitgevoerd moeten worden. Worden deze werkzaamheden binnen gebieden met beschermde flora en fauna uitgevoerd zal ook de leidinggevende op de hoogte moeten zijn van de wet- en regelgeving.

De cursus kenmerkt zich door het maken van een werkinstructie conform de wettelijke richtlijnen, waarbij uiteraard veel aandacht wordt besteed aan de gedragscode en de wet natuurbescherming. 

 

Cursusinformatie


Duur: 4 dagdelen / 2 lesdagen

Kosten: € 380,-


Doelgroep:

Werknemers met een aansturende rol die werkzaam zijn in gebieden met beschermde flora en fauna (incl. opzichters).


Certificering


Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat voor een periode van 5 jaar vanuit het Examenhuis.

Data & locatiesStart: 10-04-2024
Tijd: 09:00 - 15:30
Hazerswoude-Rijndijk
€ 380,00
Vervolgdata: 17-04-2024

Copyright Terra Trainingen 2024