Kennisbank Kennisbank

Kennisbank


In de kennisbank van Terra Trainingen staan vele vragen en antwoorden over onderwerpen waar u mee te maken kunt krijgen. U kunt zoeken op thema, of in de zoekbalk het onderwerp invoeren waar u informatie over wenst. Vindt u via de kennisbank niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact met ons op! We staan u graag te woord.

Kennisbank


Onderwerpen


Heeft u vragen? Stel ze hier!

img-fluid

Een mbo-certificaat halenGeen diploma, maar een mbo-certificaat. Voor sommigen kan dit uitkomst bieden om toch een felbegeerd papiertje te halen. Helaas is er nog relatief weinig aandacht voor de mbo-certificaten en de kansen die ze bieden op de arbeidsmarkt.

Wat is een mbo-certificaat?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we terug naar de vraag hoe opleidingen momenteel worden opgebouwd. In het verleden (vóór 2016) was er een kwalificatiedossier (wat is dit?) en daarin stonden alle eisen van een specifieke opleiding. Dit is in 2016 volledig aangepast door alle kwalificatiedossier te herzien en qua indeling aan te passen. Sinds 2016 bestaan opleidingen allemaal uit drie onderdelen:

  • Basisdeel
  • Profieldeel
  • Keuzedeel

Het basisdeel geldt vaak voor verschillende opleidingen binnen een domein. Het kenmerkt zich door algemene vaardigheden waarvan verwacht wordt dat iemand dit beheerst in een bepaalde sector. Het profieldeel is vakspecifiek en hierin staat dat  men als ‘vakbekwaam hovenier (niveau 3)’ de volgende kennis/vaardigheden moet beheersen. Het keuzedeel is een specialisatie die tijdens een opleiding gevolgd kan worden. Een hovenier kan zich bijvoorbeeld specialiseren in ‘dak- en gevelgroen’ of ‘Ondernemerschap’.

Aan een keuzedeel kan door het Ministerie van Onderwijs een mbo-certificaat worden toegekend. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de specialisatie wel direct toepasbaar is op de arbeidsmarkt. Voorbeeld: het keuzedeel ‘Duurzaamheid’ (waarbij de focus op duurzame/verantwoord leven ligt) is niet direct toepasbaar op de arbeidsmarkt en zal hierom geen mbo-certificaat toegekend krijgen.

Welke waarde heeft een mbo-certificaat?

Een mbo-certificaat heeft dezelfde waarde als een mbo-diploma. Het mbo-certificaat is alleen niet gericht op alle onderdelen van een opleiding, maar alleen op het specialisme. De eisen die gesteld worden aan een mbo-certificaat zijn echter wel veel hoger dan aan een certificaat die behaald kan worden tijdens een cursus. Onderwijsinstellingen zullen, net als bij opleidingen, moeten kunnen onderbouwen dat iemand de vaardigheden beheerst en leggen verantwoording af aan het Ministerie van Onderwijs.

Voor wie is het mbo-certificaat bedoeld?

Mbo-certificaten zijn voor iedereen toegankelijk. Het kan zijn dat dit standaard verwerkt is in een opleiding of dat een mbo-certificaat los te volgen is. De mbo-certificaten kunnen op deze manier bijdragen aan het ‘Leven lang ontwikkelen’. Met het mbo-certificaat kan een werknemer bij een werkgever aantoonbaar maken bepaalde kennis/vaardigheden te bezitten. 

Een mbo-certificaat kan daarnaast gebruikt worden om aantoonbaar te maken dat u bepaalde vaardigheden beheerst bij de start van een opleiding. U kunt een onderwijsinstelling op basis van het mbo-certificaat een verzoek doen voor vrijstellingen in de opleiding. Let op! De onderwijsinstelling bepaalt of er vrijstellingen worden gegeven.

Welke mbo-certificaten zijn beschikbaar?

De lijst met specialisaties waaraan een mbo-certificaat gekoppeld is, worden periodiek ge-update en gepubliceerd op de website van het SBB. Op de volgende pagina zijn alle specialisaties opgenomen waaraan momenteel een mbo-certificaat is toegekend.

Heeft u vragen? Stel ze hier!

Copyright Terra Trainingen 2020