Opleiding opleiding Opleiding opleiding

Entree-opleiding


De sociale werkvoorziening en verschillende andere bedrijven kennen duizenden werknemers die vaak net dat beetje extra aandacht nodig hebben om te komen waar ze willen zijn. Velen van hen horen uit hun omgeving wat ze niet kunnen, terwijl de focus volgens ons moet liggen op wat men juist wel kan. 

Dit heeft ons uitgedaagd om vanuit blanco het volledige onderwijsprogramma opnieuw op te zetten. Geen opleiding gericht op wat men niet kan, maar kijken welke kennis en vaardigheden iemand al beheerst. Bij de diplomering gebruiken we hiervoor een unieke combinatie van oude en nieuwe mogelijkheden.

 

alt_hier

STUDIEDUUR

De opleiding wordt in 12 maanden verzorgd met een mogelijkheid tot verlenging.
alt_hier

ERKENDE OPLEIDING

Er wordt gediplomeerd op mbo niveau 1, een mbo-certificaat of middels een praktijkverklaring.
alt_hier

KOSTEN

De opleiding wordt op locatie van bedrijven verzorgd en kan veelal kostenneutraal worden uitgevoerd.
Opleiding opleiding Opleiding opleiding

Startdata


De entree-opleiding wordt alleen op locatie van bedrijven uitgevoerd. Hierdoor geldt er geen vast startmoment en kan dus gestart worden in onderling overleg. Uiteraard is het hierbij verstandig om rekening te houden met (school)vakanties, wanneer veel werknemers afwezig zijn.

De opleiding kent veel flexibiliteit waardoor in overleg veel geregeld kan worden.

 

Opleiding opleiding

Studieduur


De opleiding kan onder de BBL en Derde leerweg gegeven worden. Inhoudelijk kennen beide varianten geen verschil. Bij de BBL-variant dient elke deelnemer minimaal 200 uur lessen te volgen. Om afwezigheid door ziekte te ondervangen houden wij hierbij circa 6 uur per week voor 40 weken aan.

Het voldoen aan deze urennorm zorgt ervoor dat jij als leer- werkbedrijf aanspraak kan maken op de subsidie praktijkleren (link). De opleiding kan hiermee kostenneutraal verzorgd worden. Als wij de opleiding verzorgen dan zal iedere deelnemer met een praktijkverklaring, mbo-certificaat of mbo-diploma de opleiding verlaten. Altijd een papiertje dat waardevol is voor de deelnemer!

 

hovenier
Studiegids
pijl

DOWNLOAD STUDIEGIDS

pijl

DOWNLOAD STUDIEGIDS

Erkende opleiding


De entree-opleiding is erkend door het Ministerie van Onderwijs. Uniek hierbij is dat de erkenning op verschillende manier aan Terra trainingen afgegeven. Het totaalpakket dat wij aanbieden zorgt ervoor dat alle deelnemers de opleiding verlaten met een waardepapier.

Beheerst een deelnemer alle onderdelen van de opleiding dan wordt er een officieel mbo-niveau 1 diploma afgegeven. Blijkt gedurende de opleiding dat de deelnemer erg goed is in zijn vakgebied en is er een mbo-certificaat (link) beschikbaar dan ontvangt hij dit certificaat. Blijkt een deelnemer op taalvaardigheid en vakvaardigheid soms tekort te komen dan wordt er gewerkt met praktijkverklaringen (link). In alle situaties wordt de werknemer beloond voor wat hij wel kan!

 

Opleiding opleiding Opleiding opleiding

Kosten opleiding


De opleiding wordt uitsluitend op locatie van bedrijven verzorgd. De kosten van de opleiding zijn hierdoor afhankelijk van de wensen van een organisatie. Toch zijn er veel verschillende subsidie ‘potjes’ beschikbaar om een volledige opleiding kosteloos te verzorgen.

Welk subsidie beschikbaar is en hoe hoog het subsidiebedrag is zal afhankelijk zijn van jouw opleidingswensen. Mocht jij hier informatie over wensen dan verzoeken wij jou een vrijblijvende afspraak te maken met één van onze adviseurs.

 

Copyright Terra Trainingen 2024