Opleiding opleiding Opleiding opleiding

Opleiding tuinbouw


Het werken in de tuinbouw, akkerbouw, fruitteelt of ander aanverwante teeltsector vergt specialistische kennis. De processen worden in de sectoren voortdurend geoptimaliseerd, vernieuwingen worden in hoog tempo doorgevoerd en zorgen voor veranderingen in de productieketen.

De opleiding tuinbouw zorgt ervoor dat je een aansturende rol kunt vervullen binnen een grote diversiteit van tuinbouwbedrijven. Je hebt de vaktechnische kennis en knowhow om snel beslissingen te maken en leiding te geven aan een groep uitvoerende collega’s.

 

alt_hier

STUDIEDUUR

De opleiding duurt 12 tot 24 maanden. De lessen worden verzorgd in de eerste 12 maanden.
alt_hier

ERKENDE OPLEIDING

De opleiding wordt erkend door het Ministerie van Onderwijs en geeft recht op een officieel diploma (mbo niveau 4).
alt_hier

KOSTEN

De opleiding is al te volgen vanaf € 2495,-. De exacte kosten zijn afhankelijk van de wijze waarop de opleiding wordt gevolgd (verkort of volledig).
Opleiding opleiding Opleiding opleiding

Startdata


De opleiding tuinbouw wordt aangeboden als avondopleiding. Deelnemers doorlopen naast de klassikale onderdelen ook delen van de opleiding via de zelfstudie. Bij het vastlopen in de zelfstudie heeft de deelnemer de gelegenheid begeleidingsbijeenkomsten bij te wonen. 

Dagopleiding teelt:
Startmoment: Onbekend
Bijeenkomsten: 12 bijeenkomsten + begeleidingsavonden
Exacte data: Onbekend

 

Opleiding opleiding

Studieduur


De duur van de opleiding bedraagt 12 maanden. In deze periode worden alle klassikale lessen verzorgd en werkt de deelnemer daarnaast aan de verschillende opdrachten. 

Het kan zijn dat de tijdsinspanning die de opdrachten en de zelfstudie met zich meebrengen teveel blijkt om naast het werk uit te voeren. In deze situaties kunnen deelnemers gebruik maken van een 12 maanden verlenging van de opleiding. In deze periode worden geen lessen verzorgd, maar werkt de deelnemer aan het afronden van de opdrachten.

 

hovenier
Studiegids
pijl

DOWNLOAD STUDIEGIDS

pijl

DOWNLOAD STUDIEGIDS

Erkende opleiding


De opleiding tuinbouw is erkend door het Ministerie van Onderwijs. De volledige- en verkorte opleiding leiden beide bij succes tot een officieel diploma. De opleiding tuinbouw staat bij het Ministerie bekend als ‘Vakexpert teelt en groene technologie’ op het niveau mbo 4.

Op verzoek kan de opleiding alleen op vaktechnisch gebied doorlopen worden. De voorwaarden van de opleiding blijven dan gelijk aan de volledige mbo-opleiding. Uitzondering is de verplichting om de onderdelen zoals Nederlands, rekenen, etc. te doorlopen.

 

Opleiding opleiding Opleiding opleiding

Kosten opleiding


Er wordt voor de opleidingen die Terra trainingen aanbiedt geen gebruik gemaakt van collegegeld of jaarlijks terugkomende kosten. De opleiding kent een vaste prijs van € 3495,- (volledige opleiding). 

Daarnaast worden er kosten in rekening gebracht voor het lesmateriaal € 350,- en eventuele herkansingen mocht dit nodig zijn. Bij de opleiding zijn alle lessen en examens één keer te doorlopen.

 

Copyright Terra Trainingen 2024