Knaagdierbestrijding - KBA


Het gebruik van rodenticiden voor de bestrijding van knaagdieren is in Nederland aan strenge eisen onderworpen. De aankoop van de middelen voor knaagdierbestrijding kan uitsluitend nog gedaan worden door gebruikers met een specifieke licentie. Hiermee moet voorkomen worden dat er doorvergiftiging ontstaat naar andere dieren (o.a. roofvogels).

Licentiehouders worden geschoold om alternatieve bestrijdingsmethode (o.a. klemmen) de voorkeur te geven voor de chemische bestrijding. Er zijn voor de knaagdierbestrijding verschillende licenties beschikbaar:

KBA met spuitlicentie
Gebruikers die reeds in het bezit zijn van een spuitlicentie kunnen een aparte KBA-aantekening halen op de spuitpas. Hiervoor dient de licentiehouder deel te nemen aan één KBA-bijeenkomst en wordt de aantekening op de spuitpas erbij gezet. Er geldt voor deze licentiehouder geen examenverplichting.

KBA zonder spuitlicentie
Bent u niet in het bezit van een spuitlicentie dan kunt u wel een KBA-licentie halen. De training die wordt aangeboden wordt afgesloten met een erkend examen. Bij voldoende resultaat melden wij u af bij Bureau erkenningen en ontvangt u uw licentie KBA.

KBA-GB
Binnen de knaagdierbestrijding wordt onderscheidt gemaakt in het binnen- en buitengebruik van rodenticiden op agrarische bedrijven. Mocht u bestrijdingen willen uitvoeren buiten de bedrijfspanden dan dient u de aparte licentie KBA-GB te halen.

Cursussen in deze categorie


KBA - GB
KBA - basiscursus
KBA - kennisbijeenkomst

Copyright Terra Trainingen 2021