Bedrijfshulpverlenging Bedrijfshulpverlenging

Bedrijfshulpverlening (BHV)


Jaarlijks vinden er in Nederland meer dan 200.000 arbeidsongevallen plaats met in zo’n 100 gevallen een fatale afloop. Goed getrainde bedrijfshulpverleners (BHV’ers) kunnen het verschil maken! Bedrijfshulpverlening (BHV) is verplicht voor bedrijven met één of meerdere werknemers. Daaronder vallen ook uitzend- en vakantiekrachten. Heb je een eenmanszaak, maar komen er wel af en toe mensen over de vloer? Ook dan moet BHV geregeld zijn. 

De BHV-verplichting is omschreven in de Arbowet. In deze wet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op gebied van BHV. 

Cursussen in deze categorie


Basiscursus bedrijfshulpverlening (BHV)
Stabiele zijligging
Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening (BHV)
Reanimatie

Copyright Terra Trainingen 2024