Menu

Cursus flora en fauna

!! Belangrijk !!
De flora en faunawet is per 1-1-2017 vervangen door de Wet natuurbescherming. Onder de nieuwe wet blijft het mogelijk om te werken volgende een goedgekeurde gedragscode. Hiervoor zijn alle cursussen voor de Flora- en fauna omgezet naar de Wet natuurbescherming.

>> Bekijk hier de training Wet Natuurbescherming

----------

De Flora- en faunawet (tegenwoordig: wet Natuurbescherming) heeft in Nederland grote gevolgen voor hoe er gewerkt wordt in de gemeentelijke groenvoorziening. Er zijn strikte regels verbonden aan het uitvoeren van werkzaamheden in gebieden met daarin beschermde flora en fauna. Er kan dus niet altijd zo maar gewerkt worden.
 
Om ervoor te zorgen dat niet bij alle werkzaamheden een ontheffing aangevraagd hoeft te worden, is het mogelijk om te werken volgens een gedragscode. Om er zeker van te zijn dat de gedragscode goed wordt nageleefd dienen medewerkers wel het bijbehorend certificaat te halen. 

Uw flora en faunawet certificaat halen!
Afhankelijk van uw werkzaamheden wordt er onderscheid gemaakt in 3 soorten certificaten. Als werkvoorbereider dient u tenslotte over andere expertise te bezitten dan het uitvoerend personeel.
 
Cursus flora en fauna (Niveau 1)
Het eerste certificaat is voor de uitvoerende medewerkers. U ontvangt dit certificaat wanneer u in de buitenruimte goed de flora en fauna weet om te gaan. Tijdens de training leert u flora en fauna te herkennen en op welke wijze u de werkzaamheden daarop aanpast.
 
Cursus flora en fauna (niveau 2)
De teamleiders en uitvoerders leren alle vaardigheden die de medewerkers op niveau 1 ook moeten bezitten. Uw training wordt daarnaast uitgebreid met het schrijven van een werkinstructie. In de werkinstructie informeert u uw collega’s over de juiste manier van werken en op welke plekken er beschermde flora en fauna in een gebied voorkomen.
 
Cursus flora en fauna (niveau 3)
Het hoogste niveau van de flora en fauna trainingen is niveau 3. Werkvoorbereiders en bedrijfsleiders leren naast het praktische gedeelte van de flora en faunawet ook het maken van een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak richt zich voornamelijk op de juridische aspecten. 

Let op! Alle cursussen Flora- en fauna zijn momenteel aangepast naar de Wet natuurbescherming.

Selecteer cursus variant