Menu

Cursus flora en fauna

De cursus flora en fauna is per 1 januari 2017 overgegaan in de Wet natuurbescherming. Per deze datum is de Flora- en faunawet (samen met de natuurbeschermingsweg en boswet) samengevoegd in één wet waarbij alles rondom de bescherming van de natuur wordt geregeld.

Met de komst van de nieuwe wetgeving blijven de drie niveaus van de cursus flora en fauna gehandhaafd en kunnen deze gevolgd worden. Het certificaat die hiermee behaald kan worden geeft u het recht om, conform een geldende gedragscode, werkzaamheden te verrichten in gebieden met beschermde flora en fauna. In dit opzicht veranderd er weinig.

Selecteer uw cursus

Cursus flora en fauna - niveau 1 Cursus flora en fauna - niveau 2 Cursus flora en fauna - niveau 3

 

Selecteer cursus variant