Menu

Pilotgroep mbo opleiding afgrond

Begin 2016 is er een mbo opleiding (vakbekwaam medewerker teelt) gestart als alternatief op het tranditionele aanbod van AOC's. Groot verschil: wij verzorgen alleen onderwijs op de gebieden waar u kennis/vaardigheden tekort komt.Hiermee kunt u versneld door de opleiding gaan en kan deze aanzienlijk ingekort worden.

Werkzaamheden
Om openheid van de werkzaamheden en problemen te zijn publiceren wij hiervan jaarlijks een verslag. Dit verslag heeft betrekking tot het opleidingsjaar 2015-2016.